You need to login before answering these questions


Pra-UPSR Matematik SK K1 (Terengganu)

BAHAN KECEMERLANGAN
UPSR 2015
Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu

40f8e46199ca951d596c502fc08a1aa4.png

BK10 - PPRA PERCUBAAN MATEMATIK SK

KERTAS 1


60 minitDibiayai oleh Kerajaan Negeri Terengganu


1

Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor

e08593441f04de53079088a06e4c9399.png

Berapakah selisih antara nilai nombor terbesar dan nombor terkecil?

2

65.67 + 13.098 − 24 =

3

128.52 ÷ 18 × 100 =

4

\( \frac{3}{5} \) daripada 9.6 kg =

5

9060 ÷ 30 =

6

\( 2\frac{3}{5} + \frac{2}{3} = \)

7

\( \frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = \)

8

Berapakah perlu ditambah kepada 26.45 supaya hasil tambahnya menjadi 100?

9

4.2 × RM2 =

10

Jamalia ada RM240. Jamalia membelanjakan 40% daripada wang itu untuk membeli pakaian. Jamalia menggunakan setengah daripada wang baki itu untuk membeli buku latihan.

Berapakah baki wang Jamalia?

11

Antara yang berikut, yang manakah nilai bahagian berlorek adalah 25% daripada seluruh rajah masing-masing?

12

Purata jisim Adam, Danish dan Andrew ialah 30 kg. Jisim Adam ialah 36 kg. Jisim Danish dan Andrew adalah sama.

Berapakah jisim Andrew?

13

Wani ada 40 biji epal. Gan ada 25% lebih daripada bilangan epal Wani. Berapakah bilangan epal Gan?

14

Rajah 2 terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama sisi yang sama besar. XY ialah garis lurus.

1a385bdc3838da81a4e3b64c23fb3dee.png

Perimeter setiap segi tiga itu ialah 12 cm.

Berapakah panjang, dalam cm, ukuran XY?

15

Berapakah peratus 24 minit daripada 1 jam?

16

Rajah 3 ialah bil yang tidak lengkap bagi menunjukkan barang-barang yang dibeli oleh Azila.

1d6c9eda24cf2749d4b72cfa5dd94f3d.png

Azila membayar bil itu dengan 2 keping wang kertas RM10.

Manakah pernyataan yang betul tentang harga biskut itu?

17

Jadual 1 menunjukkan harga tiket untuk memasuki Zoo Negara.

51e47b70c1c07cffaa8c2ef8069a85c1.png

Satu rombongan murid sekolah dan 6 orang guru pengiring telah pergi ke Zoo Negara.

Setiap orang guru pengiring membawa sebuah kamera dan perlu mengiringi 10 orang murid.

Berapakah jumlah bayaran tiket untuk memasuki Zoo Negara itu?

18

Harga 5 biji nanas ialah RM16.00. Seorang penjual mengambil keuntungan sebanyak RM1.60 sebiji.

Berapakah jumlah harga jual 3 biji nanas itu?

19

Bundarkan hasil tambah 256.54 dan 478.36 kepada nombor bulat.

20

Jarak satu pusingan trek balapan ialah 400 m. Sandra telah berlari sejauh 3.6 km mengelilingi trek balapan itu. Sandra perlu habiskan larian sejauh 8 km. Berapakah bilangan pusingan larian lagi yang perlu Sandra lakukan?

21

Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor.

6a9714c233dd31da370d96effed5e9a2.png

Nilai T ialah \( 1\frac{1}{4} \).

Hitungkan nilai R.

22

Rajah 5 menunjukkan beberapa segi tiga dilukiskan pada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

d12c6488cf95150e21e8ec7fbd2c4993.png

Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

23

Jadual 2 menunjukkan perbelanjaan Encik Ammar dalam sebulan.

Lain-lain perbelanjaan tidak dinyatakan.

dd634795ac66ce5ce7ec163a363cbe87.png

Pendapatan bulan Encik Ammar ialah RM1 800. Purata perbelanjaan bulanan Encik Ammar ialah RM370. Wang selebihnya disimpan.

Berapakah wang simpanan Encik Ammar sebulan?

24

Rajah 6 menunjukkan tarikh ulang tahun kelahiran Nizam yang ke-12.

9d41922ffa7f96015e576435f399f979.png

Tarikh ulang tahun kelahiran Azni ialah 5 hari sebelum tarikh ulang tahun Nizam.

Bilakah tarikh ulang tahun Azni?

25

Rajah 7 ialah satu piktograf yang tidak lengkap yang menunjukkan bilangan botol kicap yang sepatutnya dihantar ke Pasar Raya Keramat dari bulan Januari hingga Mei.

Bilangan botol kicap yang perlu dihantar ke Pasar Raya Keramat pada bulan Mei tidak ditunjukkan.

59aa370bc73a92eba9c720f2cca834d6.png

Setiap kotak kicap mengandungi 12 botol kicap. Pasar Raya Keramat sepatutnya menerima 2760 botol kicap.

Berapakah bilangan 0a19853b8cf82c868b0c87f5589fdc67.png  yang perlu dilukis untuk bulan Mac?

26

Antara yang berikut, yang manakah rajah yang mempunyai 4 garis simetri?

27

Pekerja majlis tempatan sedang menanam 51 batang pokok di antara sepanjang batang jalan raya sepanjang 0.4 km. Jarak di antara setiap pokok itu adalah sama.

Berapakah jarak, dalam m, di antara pokok-pokok itu?

28

Rajah 8 menunjukkan jisim dan harga sekampit beras.

c0a8595c90c8dffcf56f996214c4183b.png

Adli membeli 4 kampit beras itu. Dia membungkus semula beras itu kepada 16 bungkusan kecil untuk diagihkan kepada pasukan yang menyertai perkhemahan badan beruniform. Setiap pasukan akan menerima 3 bungkusan kecil beras itu.

Berapakah jumlah harga 3 bungkusan kecil beras itu?

29

Rajah 9 menunjukkan gabungan beberapa segi empat J, K, L dan M.

6c9a238588a13323c9cb0eab6dcc5142.png

Berapakah luas, dalam cm2, segi empat sama yang ada pada rajah itu?

30

Rajah 10 menunjukkan beberapa bentuk yang dilukiskan di atas sehelai kertas.

1bd541309cf5174740b355e7b6828b0a.png

Hitung peratus bilangan 02f386319476bb7da5bba684b90f251e.png daripada keseluruhan bentuk.

31

Rajah 11 menunjukkan jisim beberapa biji limau.

9f69122199fe84ea2646f7555b99f471.png

Azmir membayar RM12.00 untuk harga kesemua limau itu.

Berapakah harga satu kilogram limau itu?

32

Rajah 12 menunjukkan jumlah jisim 8 buah kotak di atas dua penimbang.

c1e125d43fbae4dd71760f412b769ff5.png

Berapakah purata, dalam kg, jisim sebuah kotak itu?

33

Rajah 13 menunjukkan harga dan diskaun sebuah beg tangan.

e999e310f8d33c0f6dac2cc7b15014ef.png

Puan Rania membeli sebuah beg tangan itu dan membayar dengan 3 keping wang RM50.

Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang wang baki Puan Rania?

34

Rajah 14 menunjukkan agihan wang bantuan kepada 4 buah keluarga miskin J, K, L dan M.

efc22b3ca91e5988b4cc7e4bd93c7b45.png

Keluarga M menerima bantuan RM450.

Hitung beza wang bantuan yang diterima oleh keluarga J dan K.

35

Rajah 15 menunjukkan kepingan kertas tebal berbentuk segi empat sama yang sama besar. Luas permukaan setiap keping kertas tebal itu ialah 16 cm2.

9349c1949ce4f5c6b04412fd7b26dd6b.png

Salina mencantum semua kepingan kertas tebal itu untuk membentuk sebuah kuboid.

Berapakah isi padu, dalam cm3, kuboid itu?

36

Rajah 16 menunjukkan isi padu air di dalam bekas R dan bekas S.

af10005332780421ab460e1e2d8b60ed.png

Berapakah isi padu, dalam mℓ, air dalam bekas R yang mesti dituangkan ke dalam bekas S supaya air di dalam bekas R adalah dua kali isi padu air di dalam bekas S?

37

Jadual 3 menunjukkan masa perjalanan empat buah tren, J, K, L dan M dari destinasi berbeza ke stesen utama.

09e5b266889abee4318663295f4278b9.png

Antara berikut, yang manakah tren yang mengambil tempoh perjalanan paling lama?

38

Jadual 4 menunjukkan harga asal dan harga selepas diskaun empat jenis barang.

b40d5acfbaee4f1b198b06763121812d.png

Antara yang berikut, yang manakah harga barang diberi kadar diskaun paling tinggi?

39

Anirul ada 270 manik. \( \frac{1}{3} \) daripada bilangan manik itu berwarna merah. \( \frac{2}{5} \) daripada bakinya berwarna putih dan yang selebihnya berwarna kuning.

Berapakah selisih antara bilangan guli yang paling banyak dan yang paling sedikit mengikut warna?

40

Rajah 17 ialah satu graf palang yang menunjukkan markah Matematik yang diperolehi oleh 4 orang murid R, S, T dan U. Markah murid V tidak ditunjukkan.5f1672e6076f8b1fe577f44ae01d8398.png

Julat markah yang diperolehi oleh kelima-lima murid itu ialah 70.

Hitung purata markah yang diperolehi oleh setiap orang murid itu.

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer