You need to login before answering these questions


Percubaan UPSR Matematik 2015 (Pahang)

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2015
MATEMATIK
TAHUN 6
Kertas 1
Ogos 2015
1 jam


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU  1. Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Melayu.
  2. Jawab semua soalan
  3. Kamu dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

1

Rajah 1 menunjukkan empat kad nombor T, U, V dan W.

3a2fc7ae45e77b8d150e9359b699bf66.png

Kad manakah yang nilai digit 4 yang bernilai 40 000?

2

56 200 + 241 300 + 52 500 =

3

31 212 ÷ 21 =

4

Rajah 2 menunjukkan dua kad nombor.

3da7e357b7b265967a58fcecffa9624e.png

Cari hasil darab bagi nilai digit 6 dan nilai digit 8.

5

Rajah 3 menunjukkan panjang sebatang pensil.

aacfdb72f9206f970d760c610c54ad1f.png

Nyatakan panjang pensil.

6

\( 5\frac{1}{4} - 3\frac{5}{8} \)

7

0.804 × 35 =

8

15 680 ÷ ( 47 − 19 ) =

9

Rajah 4 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

9d2c8b1a298613cbc4b48c4fa47749ea.png

Hitungkan peratusan kad angka 3 daripada semua kad itu.

10

RM 12.75 + RM 5.50 − ( RM 7.05 + 45 sen) =

11

Zaleha bekerja di sebuah kilang elektronik. Pada hari Khamis hingga Sabtu, beliau bekerja shif malam. Waktu bertugas adalah dari pukul 12.30 a.m. hingga 7.00 a.m.

Cari tempoh Zaleha bekerja shif malam.

12

Rajah 5 menunjukkan isi padu air dalam tiga buah bekas.

1376cb8942652596dc67dfff69e79288.png

Berapakah jumlah isi padu air dalam tiga bekas itu.

13

Harga kos sebungkus nasi lemak ialah 85 sen. Mak Timah mendapat keuntungan 15 sen bagi setiap bungkus nasi lemak yang dijualnya.

Hitung jumlah hasil jualan 20 bungkus nasi lemak yang sama.

14

Rajah 6 menunjukkan jarak di antara tempat W, X dan Y.

22513c8d87f5beb4b56fa6722468eb66.png

Jarak X ke Y adalah \( \dfrac{1}{2} \) jarak W ke X.

Berapakah jarak dari W ke Y?

15

Rajah 7 menunjukkan sebuah oktagon.

d3616513f750932a8c4ea5ce1c4b6f1e.png

Berapakah bilangan segitiga sama kaki yang boleh dihasilkan daripada rajah di atas?

16

Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

29d0b71b81345dac4d51e3f2df783539.png

Hitungkan luas, dalam cm2, kawasan yang berlorek.

17

Rajah 9 menunjukkan bentangan bentuk 3 dimensi.

b76cea41e2530be5c64b281b159048a2.png

Namakan bentuk 3 dimensi tersebut.

18

Rajah 10 menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS.

2746b4fb90310729533f0b1d910191b4.png

Luas kawasan berlorek ialah 64 cm2.

Berapakah perimeter, dalam cm, rajah PQRS tersebut?

19

Rajah 11 menunjukkan sebuah bongkah kayu.

c8762d3d52557d82d4f1d03f239357c4.png

Fauzan memotong bongkah kayu itu kepada 2 bahagian yang sama besar. Hitungkan isi padu, dalam cm3, sebahagian bongkah itu.

20

Rajah 12 menunjukkan sebuah bentangan bagi suatu bongkah yang mempunyai sisi sama panjang.

970cdacf862e861870dac957eba9109a.png

Berapakah buah bongkah yang diperlukan bagi membentuk sebuah kuboid yang berisipadu 48 cm3.

21

Jumlah harga 25 batang pen dan 3 buah kamus ialah RM152. Harga sebuah kamus ialah RM9.

Hitung purata harga sebatang pen.

22

Piktograf menunjukkan bilangan telur ayam yang didapati oleh penternak dalam tempoh empat hari.

f7ec9500788296d6c38a528959e00ea1.png

Jumlah telur ayam yang didapati oleh penternak itu dalam keempat-empat hari tersebut ialah

23

Jadual 1 menunjukkan bilangan buah-buahan yang dijual di gerai Najwa.

3a2c13234690e52cc7637131916f7072.png

Dia telah menjual \( \dfrac{5}{8} \) daripada buah tembikai dan \( \dfrac{3}{7} \) daripada buah betik.

Berapakah bilangan buah yang masih belum dijual di gerai Najwa?

24

Encik Halim membeli 6 kotak epal. Setiap kotak mengandungi 50 biji epal. 12% daripada jumlah epal itu rosak. Berapakah bilangan epal yang tidak rosak?

25

Mazlan membeli 12 tin susu dengan harga RM60. Dia menjual kesemua susu itu dengan harga RM6.25 setin. Hitungkan keuntungannya.

26

Rajah 13 menunjukkan waktu Husna bertolak dari rumahnya ke bandar Kuantan pada satu pagi.

627eb6e52feab6146a18974bcc948ea8.png

Perjalanan itu mengambil masa \( 3\frac{1}{4} \) jam. Pada pukul berapakah Husna akan tiba di Kuantan?

27

Jadual 2 menunjukkan isi padu empat jenis minuman.

e3201f0fdcd30de3383b18a6bde26d3a.png

Hitungkan jumlah isi padu, dalam ml, 3 minuman yang paling banyak isi padunya. 

28

Jadual 3 menunjukkan jisim tiga bakul P, Q dan R yang berisi buah-buahan.

890301faf4bf37504e47e24fe144611e.png

Hitungkan jumlah jisim, dalam kg, ketiga-tiga bakul itu.

29

Perimeter sebuah bilik yang berbentuk segi empat tepat ialah 80 m.

Panjang segi empat tepat itu ialah 25 m. Berapakah luas, dalam m2, bentuk itu?

30

Rajah 15 menunjukkan sebuah segi tiga sama sisi yang dibina daripada seutas dawai.

6f2dc26cd931e9a417c4aa0bc9229271.png

Antara bentuk-bentuk berikut yang manakah boleh dibina dengan wayar yang sama.

31

Cikgu Farah telah membeli sebiji kek berbentuk kuboid, berukuran 30 cm panjang. 16 cm lebar dan 10 cm tinggi, bagi jamuan kelasnya. Dia ingin membahagikan kek itu kepada 25 orang muridnya. Antara berikut, yang manakah menunjukkan saiz akan dapat dimakan oleh setiap orang muridnya.

32

Jadual 4 menunjukkan jisim 2 orang murid lelaki. Jisim 3 orang murid perempuan tidak ditunjukkan.

c20e15ab9dabb4ddde565ea0b986a5e7.png

Jisim 3 orang murid perempuan itu ialah \( \frac{4}{5} \) daripada jumlah jisim 2 orang murid lelaki itu. Hitung purata jisim, dalam kg, seorang murid.

33

Rajah 16 menunjukkan sebuah kotak yang mengandungi pen berwarna merah, biru dan hijau.

f4b3752e1a1070e1b17b49a399bdd71d.png

Bilangan pen merah adalah \( \dfrac{3}{8} \) daripada jumlah pen itu. Bilangan pen biru adalah 160 batang dan bakinya adalah pen hijau.

Berapakah bilangan pen berwarna hijau dalam kotak itu?

34

Rajah 17 ialah graf palang yang menunjukkan bilangan set alat tulis yang telah dijual oleh Zainudin dalam empat hari. Bilangan set alat tulis yang dijual pada hari Jumaat tidak ditunjukkan.

55002db374c2161c31d1faaf837cc2a6.png

Zainudin mendapat RM580 hasil daripada jualan set alat tulis dalam empat hari. Setiap set alat tulis dijual dengan harga RM4.

Berapakah bilangan set alat tulis yang dijual pada hari Jumaat?

35

Antara berikut, yang manakah bernilai paling hampir dengan 150.

36

Rajah 18 ialah bil yang tidak lengkap yang menunjukkan pembelian dua jenis buah-buahan oleh Puan May.

ebc08cb2162c3aff3bab71f79360c334.png

Puan May membayar dengan wang kertas RM50 dan mendapat baki sebanyak RM12.60. Hitungkan harga sebiji limau.

37

Jadual 5 menunjukkan aktiviti Pak Ali di waktu petang.

504c85b2c9e9703efc912f6c002d360b.png

Berapakah jumlah masa yang digunakan oleh Pak Ali untuk aktiviti membuat rumah dan berkebun sayur.

38

Rajah 19 dibawah adalah gabungan sebuah segi empat sama EFGH dan sebuah segi empat tepat EMHN.

a0f1e79707540bccc129657fa7b85eaf.png

Kira luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

39

Rajah 20 menunjukkan sebuah peta jalan.

478d3c4adeb2324e9eabfe960cf21815.png

Amin berbasikal dari rumahnya ke sekolah mengikut jalan paling dekat dan balik mengikut jalan paling jauh. Hitungkan jumlah jarak, dalam km, perjalanan Amin.

40

Rajah 21 menunjukkan sebuah kuboid K.

1b3d21fb8ba7692d249a88ff6fbc16d9.png

Yang manakah mempunyai \( \dfrac{1}{4} \) daripada isipadu kuboid K?

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer