You need to login before answering these questions


Pendidikan Seni Visual (Visual Art) K1 Percubaan SPM Terengganu 2015

BK 1

PENDIDIKAN SENI VISUAL

KERTAS 1
NAMA: ____________

KELAS: ____________


DIBIAYAI OLEH
KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
BK1-2015
PENDIDIKAN SENI VISUAL
KERTAS 1
TEORI SENI
2611/1


1

b29953e879085e715c8da4173887970b.png

Prinsip harmoni bagi warna serangga dengan persekitaran berfungsi sebagai... ...

2

3d6df2e1cdd5e0780864fd34dc69de0e.png

Reka bentuk bumbung rumah Minangkabau di atas berdasarkan bentuk ......

3

Antara berikut, teknik yang manakah digunakan untuk membentuk seni tembikar?

I    teknik picit

II   teknik putar

III  teknik kepingan

IV   teknik lingkaran

4

Rupa segi empat yang ditindankan dengan rupa segi tiga akan menghasilkan

5

6a15907517ee7037568a5b829c537e62.png

Logo di atas merupakan logo jenis?

6

Antara berikut, institusi yang manakah banyak melahirkan pengkarya seni ternama tanah air?

7

Berdasarkan gambar di bawah, alatan yang manakah fungsinya menghasilkan silat dalam kraf ukiran kayu ?

8

Antara peralatan berikut yang manakah peralatan yang digunakan untuk membuat cetakan sutera saring ?

9

Apakah elemen yang dititikberatkan dalam teknik 'Chiaroscuro' pada karya-karya dalam Zaman Renaissance?

10

8629c9cb7e828fb6ffd15b2eb325f383.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah teknik yang digunakan dalam proses menghasilkan tembikar ini ?

11

Berdasarkan gambar di atas, yang manakah merupakan Tembikar Labu Lepap?

12

Antara berikut, yang manakah bahan paling sesuai digunakan sebagai tapak model hiasan dalaman ?

13

a1da9c68973f62cd31e5cf01304b6084.png

Nyatakan keterangan yang sesuai berkenaan ilustrasi di atas.

14

96bab7bb692cc890ac7550a5832d3a58.png

Apakah keterangan yang paling tepat untuk karya di atas?

15

Pilih kenyataan yang betul berkenaan salah satu prinsip rekaan di bawah.

I    Kontra wujud jika ada unsur seni yang bertentangan atau bercanggah

II   Kontra berfungsi untuk menarik perhatian dan memberi fokus

III  Kontra mesti wujud dalam sesebuah karya supaya kelihatan harmoni

IV   Kontra dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan berlainan

16

e1890bb22885d7b07100f1ddf40f89f5.png

Gambar di atas menunjukkan salah satu proses awal dalam seni kraf tradisional. Apakah motif proses berkenaan?

17

f333b0b9155d8ac2cc1f6c69a0e71ae7.png

Gambar di atas menggambarkan sebuah produk reka bentuk industri. Apakah ciri-ciri menarik yang dapat dijelaskan?

18

5cc0699db62b4302544881a58f444d55.png

Gambar di atas merupakan sebuah lukisan lanskap. Apakah prinsip rekaan yang diabaikan?

19

Antara gambar rajah di bawah, yang manakah menunjukkan jalinan sentuh berstruktur formal?

20

Apakah unsur seni yang ingin ditunjukkan pada gambar rajah di bawah?

c6d5762de38ffed8e406b38ea5902c4a.png

21

Prinsip rekaan manakah yang sesuai untuk gambar rajah di bawah?

f86b3943675e4b9ba574667531402e8d.png

22

Apakah teknik yang digunakan dalam gambar rajah area kayu di bawah?

986fda9ac821201288a641d7d6091317.png

23

Kepelbagaian wujud dalam suatu gubahan apabila

24

Apakah perisian yang sesuai untuk mengolah gambar dalpm kerja-kerja grafik?

25

Manakah antara ilustrasi di bawah jelas menunjuk bentuk?

26

dd53d3516b4a5ba1d0e76e3cca043f8b.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimanakah ia mampu menarik perhatian kanak-kanak?

27

c78a1c8a04bf9e6ccac0a2d633571705.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah prinsip rekaan yang digunakan?

28

Manakah antara berikut mempunyai unsur kesatuan?

29

Antara reka bentuk berikut, manakah yang paling mudah dikemaskini maklumatnya dari semasa ke semasa?

30
  • Kain berwarna perang dan kehitaman
  • Motif binatang seperti katak dan cicak
  • Menggambarkan identiti kaum etnik di Malaysia

Manakah yang benar tentang pernyataan di atas?

31

Berdasarkan gambar rajah di bawah, apakah fungsi warna pada wayar yang digunakan?

865b779a5ca7795d8da2f5d1dcb235cf.png

32

Prinsip rekaan yang paling ketara dalam rajah di bawah ialah

05c35bd6fd5d8528a4316c3d5728a7b7.png

33

Lakaran motif seperti dalam ilustrasi di bawah merujuk kepada penghasilan kraf tradisional

bfe3b0ba92ef1b671560f8e4eefafa97.png

34

Bagaimanakah penggunaan prinsip rekaan kesatuan diaplikasikan dalam penghasilan karya reka corak ?

35

Manakah antara pernyataan di bawah merupakan ciri-ciri jalinan sentuh?

I    Boleh dirasa melalui deria penglihatan dan sentuhan

II   Boleh digunakan untuk ciri-ciri keselamatan

III  Hanya terdapat pada kulit kayu sahaja

IV   Kesannya tidak boleh dipindahkan

36

Berdasarkan ilustrasi di bawah, apakah fungsi alat ini dalam proses cetakan?

d18bc3e427ced02a3561716f81cf46f2.png

37

1a9fd633537f05a30fbbd0292d3935da.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, bentuk apakah yang ingin ditunjukkan?

38

Fungsi penegasan dalam sesebuah karya seni adalah untuk

39

Berdasarkan gambar di bawah, arca yang manakah boleh diketegorikan sebagai arca berfungsi?

40

2e338b716c096c550f075a850a533ece.png

Penggunaan alat jangka seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas dalam proses penghasilan kraf anyaman tradisional Melayu. Apakah fungsi alat tersebut ?

41

324769f0c392bf89042eb599f20c48a0.png6b2e3f2f1d2cb93766b92f12205d8810.png

Mengapakah batik lukis lebih unik berbanding batik blok seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas?

42

fd1694db8ee665962579b379541e90b4.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, siapakah artis yang menghasilkan karya tersebut?

43

c243e2e585c7e496b8416a11b25cd86a.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah jenis pembakaran yang di gunakan sewaktu menghasilkan tembikar ini?

44

Berdasarkan ilustrasl di bawah, alat yang manakah digunakan sewaktu proses ukiran kayu?

45

7d1305f4156db43183f3b1242d447087.png

Berdasarkan ilustrasi di atas, apakah jenis lukisan yang digambarkan ?

46

894e48d0b5d3cbea4bff8b8156b14593.png

Apakah teknik yang digunakan bagi menghasilkan imej gambar di atas?

47

95664fa4325aad6a254e8e6d7da1a70d.png

Berdasarkan ilustrasi MALAYSIA TANAH AIRKU, bahagian manakah yang menjadi penegasan kepada poster tersebut?

48

70740c751d9ac2689b49e87d6b66b354.png

Apakah prinsip rekaan yang terhasil melalui ilustrasi di atas ?

49

18916132b48ad3b3d96183205660cb3c.png

Apakah ciri-ciri yang menjadikan catan di atas menampakkan ruang dengan sempurna ?

50

593845fd556de0790ce0119eb03b3f2d.png

Apakah prinsip rekaan yang paling ketara yang dapat dikaitkan melalui gambar di atas?

SOALAN TAMAT


Suggest answer