You need to login before answering these questions


Sains (Science) K1 Percubaan SPM Kelantan 2016

f3c5d23cd1a98acff71baf766d6fc595.png

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
CAWANGAN KELANTAN


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
2016


SAINS

KERTAS 1

Masa : Satu Jam Lima Belas Minit


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:

Kertas ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.


1

Pernyataan manakah yang betul mengenai tindakan refleks ?

2

Rajah 1 menunjukkan bahagian otak manusia.

52033c18ea677a7482d129946f42430d.png

Apakah kesan kepada seseorang jika bahagian X tercedera ?

3

Rajah 2 menunjukkan sistem endokrin seorang wanita.

276bfea3730a0ace0aebba27a6fe59d1.png

Antara berikut, yang manakah dipadankan dengan betul ?

4

Apakah kesan dadah seperti kodeina kepada seseorang penagih ?

5

Rajah 3 menunjukkan peringkat mitosis dalam satu sel haiwan.

71167b3df302e094d19017bb2178c36a.png

Berapakah bilangan kromosom dalam setiap sel anak haiwan tersebut ?

6

Rajah 4 menunjukkan pembentukan suatu ovum dalam manusia.

4be8cb5d779a8f062515e29938ac76a4.png

Jika ovum ini disenyawakan oleh sperma yang membawa kromosom Y, apakah kromosom dalam zigot tersebut ?

7

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis penyakit genetik.

 • Mempunyai kromosom seks XO
 • Kekurangan ciri seks sekunder bagi perempuan

Apakah penyakit itu ?

8

Rajah 5 menunjukkan graf bagi sejenis variasi.

2c54f1880a9054878ebb94079401fb5f.png

Apakah contoh bagi variasi jenis ini ?

9

Rajah 6 menunjukkan perubahan keadaan jirim.

202b225eeaa7d482786a5d25491aa936.png

Antara A, B, C dan D, yang manakah mewakili proses kondensasi?

10

Jadual 1 menunjukkan bilangan proton dan elektron bagi tiga unsur K, L dan M.

45c16d1b9c6c03095f618386e2556875.png

Antara unsur berikut, yang manakah padanan yang betul?

11

Maklumat berikut menunjukkan ciri bagi suatu bahan.

 • Boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan sahaja
 • Takat lebur yang tinggi

Apakah bahan itu ?

12

Antara berikut, yang manakah menunjukkan perubahan fizik?

13

Antara berikut, yang manakah tindak balas endotermik ?

14

Rajah 7 menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam X, Y dan Z terhadap asid sulfurik cair.

d1d0cedd694ac765771da88433b1edb9.png

Apakah kemungkinan logam X, Y dan Z ?

15

Rajah 8 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam penyaduran elektrik sudu besi dengan argentum.

051a8952c2df38b0f95e3ce4bf01653d.png

Apakah plat X dan larutan Y ?

16

Jadual 2 menunjukkan kebihan dan kekurangan bagi sejenis sel R.

08f47fcc3e912119a9cc5ab239c0ae27.png

Apakah sel R ?

17

Rajah 9 menunjukkan kuasa penembusan bagi sinaran K, L dan M.

1be9adf0f7e6419cd88130ec12b6e90d.png

Berdasarkan kuasa penembusan sinaran, manakah urutan menurun ?

18

Rajah 10 menunjukkan kegunaan sinaran radioaktif dalam pengawetan makanan.

1df4e618a0f64128f24b690acb7a2d61.png

Apakah sinar radioaktif itu ?

19

Apakah ciri imej akhir yang dibentuk oleh teleskop ?

20

Pelangi merupakan spektrum cahaya terbesar yang dapat dilihat di langit apabila terdapat sinaran cahaya matahari ketika hujan gerimis.

Apakah yang menyebabkan pembentukan spektrum cahaya itu ?

21

Rajah 11 menunjukkan penambahan tiga warna cahaya di atas skrin putih.

25a9ae7e6d0f9630854b47fbc346bed1.png

Apakah warna X dan Y ?

22

Apakah warna yang akan kelihatan apabila cahaya putih melalui turas warna pertama kuning dan turas warna kedua sian ?

23

Antara berikut, yang manakah logam utama membentuk piuter?

24

Maklumat berikut menunjukkan persamaan perkataan bagi suatu proses kimia dalam industri.

10ac5d32a35b28f4f3c8599cf50e7c98.png

Berapakah nisbah hidrogen kepada nitrogen yang diperlukan dalam proses ini ?

25

Antara berikut, yang manakah kesan pembuangan sisa toksik ke atas alam sekitar?

26

Rajah 12 menunjukkan sejenis mikroorganisma.

f654d405d1a9756be4dcaa5b7732425a.png

Apakah mikroorganisma tersebut?

27

Rajah 13 menunjukkan dua jenis hasilan tenusu.

98c253ba43d0e8dd2225d94287a07674.png

Apakah jenis mikroorgnisma yang digunakan untuk menghasilkan hasilan tersebut?

28

Difteria dan campak merupakan penyakit berjangkit yang menyerang kanak-kanak dan boleh membawa maut. Bagi mengatasi masalah ini, suntikan vaksin perlu dilakukan bagi mempertingkatkan tahap keimunan kanak-kanak.

Apakah jenis keimunan tersebut?

29

Jadual 3 menunjukkan nilai kalori bagi tiga jenis makanan.

3e80c8826526dc80fabd6f3655887031.png

Syafiq mengambil 150 g susu, 85 g daging dan 200 g nasi untuk sarapan. Apakah jumlah nilai kalori yang diambilnya ?

30

Rajah 14 menunjukkan sebahagian dari kitar nitrogen.

b8fe14035eeefc95985d315f353ee357.png

Apakah yang menyebabkan proses X berlaku ?

31

Rajah 15 menunjukkan gas X di dalam atmosfera yang menyerap haba dan menyebabkan kesan rumah hijau.

af4c934ff100b5f260775b78f1ec8ed8.png

Apakah gas X ?

32

Seorang pegawai perhutanan mendapati tapak perkhemahan di hutan rekreasi yang diselianya dicemari botol minuman plastik.

Apakah kaedah yang terbaik bagi mengatasi masalah tersebut tanpa memberi kesan kepada alam sekitar ?

33

Antara yang berikut, yang manakah sebatian tak organik ?

34

Rajah 16 menunjukkan enapan kolestrol di dalam salur darah.

1be92a2938a05680b43975ac3da6c5d4.png

Apakah penyakit tersebut ?

35

Berikut merupakan persamaan perkataan bagi proses saponifikasi.

ee10f0bdb0e1c8643012b86aa88b2151.png

Apakah hasil sampingan Q ?

36

Rajah 17 menunjukkan proses penghasilan getah X dalam industri.

10ac1e0614c0d21f273d7b50aa305585.png

Apakah ciri getah X ?

37

Rajah 18 menunjukkan pita detik bagi troli yang bergerak.

386b2aa1e7755c71ef5f4b96f81c92db.png

Manakah yang mewakili corak gerakan troli tersebut ?

38

Ciri-ciri keselamatan yang terdapat dalam kereta seperti berikut dapat mengurangkan kesan negatif Y ?

 • Beg udara
 • Alas kepala
 • Tali pinggang keledar

Apakah Y?

39

Antara A, B, C dan D, pada bahagian manakah dikenakan tekanan yang paling tinggi?

78a9802cdce4c3e73ca90db078d780cf.png

40

Rajah 20 menunjukkan satu sistem hidraulik ringkas dengan omboh kecilnya yang mempunyai luas 0.001 m2 dikenakan daya 30 N.

2c99d049abd6781ef32b150753ce540d.png

Berapakah luas omboh T sekiranya bebanan 2000 N dikenakan.

ea87004cc57564d2cbc539575a17d508.png

41

Rajah 21 menunjukkan keratan rentas kapal selam.

6ab641b51fd0bdb01eb5a0e18e23f8f6.png

Situasi yang manakah yang menyebabkan kapal selam berada dipermukaan air?

42

Malaysia merupakan negara pengimport utama ubi kentang dari India. Jarak perjalanan yang jauh mengambil masa yang lama menyebabkan ubi kentang tersebut cepat rosak dan mudah bercambah.

Apakah kaedah yang sesuai bagi memastikan ubi kentang tadi berkeadaan baik bila sampai ke Malaysia ?

43

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis buah.

 • Mengeluarkan hasil yang lebih berkualiti
 • Tumbuh dan matang dengan cepat
 • Mengeluarkan hasil yang banyak
 • Mempunyai rintangan yang tinggi terhadap penyakit

Kaedah manakah yang paling sesuai untuk menghasilkan ciri-ciri ini ?

44

Rajah 22 menunjukkan satu label bungkusan makanan.

494de65e26d898da0aa95543962ee90d.png

Maklumat manakah yang sepatutnya terdapat pada label tersebut mengikut akta makanan 1983 dan Peraturan makanan 1985 ?

45

Antara berikut, yang manakah ciri getah asli.

46

Rajah 23 menunjukkan perkakasan dapur.

039fcb66d6409bc8e296198d048f0877.png

N adalah plastik yang sering digunakan sebagai pemegang pada peralatan dapur. Apakah plastik N ?

47

Rajah 24 menunjukkan kaedah melupus polimer sintetik.

3f8a8e35f3eadf30c5bb2dff0c067cd8.png

Apakah kaedah tersebut ?

48

Rajah 25 menunjukkan sebahagian daripada spektrum gelombang electromagnet.

a172cef82511f5d15674f5e5a5286b26.png

Apakah P?

49

Rajah 26 menunjukkan sistem penghantaran radio.

c96145bacdf46dde474ed263508a0bd2.png

Apakah fungsi Q?

50

Rajah 27 menunjukkan tiga satelit komunikasi.

087238f694412fbb55602270f032f80d.png

Apakah kemungkinan yang berlaku jika salah satu satelit tersebut tidak berfungsi ?

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer