You need to login before answering these questions


PMR Geografi K1 2013

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTRIAN PELAJARAN MALAYSIA


1c31200188e90ff36bf29f05c53e034b.png


PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2013

GEOGRAFI
Kertas 1
Oktober

1¼ jamJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.
 2. Jawab semua soalan.
 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.
 4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baharu.
 5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
 6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

1

Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

2aa95e0de26be9457c77364f406f1547.png

9fd6bcb29fdc96c78fabae888f917b4e.png


Sungai Payang mengalir dari arah

2

Berapakah jarak melalui jalan raya simpang Kg. Ru Hilir (RG 244923) ke simpang di RG 225955?

3

Berapakah luas kawasan tanaman padi dalam peta di halaman 2?

4

Apakah ciri budaya dalam segi empat grid di bawah?

c9fefa636b72c0acf1699b110bff37b5.png

5

Bearing sudutan dari stesen trigonometri (RG 264895) ke masjid (RG 246927) ialah

6

Antara yang berikut, yang manakah pola petempatan berselerak dalam peta?

7

Apakah bentuk muka bumi pinggir laut yang terbentuk akibat timbunan pasir dalam batu kelikir?

I. Teluk

II. Pantai

III. Benting

IV. Gerbang laut

8

Maklumat berikut adalah berkaitan dengan bentuk muka bumi pinggir pantai.

 • Bercerun curam
 • Menghadap laut
 • Terdapat rumah api

Apakah bentuk muka bumi yang berkaitan dengan maklumat tersebut?

9

Berikut adalah sungai utama di Malaysia.

 • Sungai Rajang, Sarawak
 • Sungai Kinabatangan, Sabah

Apakah persamaan kepentingan kedua-dua sungai tersebut?

10

Rajah 1 menunjukkan profil panjang sungai.

7d1d41c5714790d2add670beac5c3cf2.png

Apakah jenis bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat Q?

11

Foto 1 menunjukkan sejenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia?

7010feb3e042e010237446f4d7d69903.png

Kemusnahan tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut akan mengakibatkan

12

Jadual 1 menunjukkan min suhu bulan di Verkhoyansk, Russia.

1eef0a127b23838bfee4fffa57b66baa.png

Berapakah julat suhu tahunan kawasan tersebut?

13

Rajah 2 menunjukkan dua lokasi R dan S di kawasan tanah tinggi.

ddab87d8a7a26ed5cc1981aebecc11e2.png

Berapakah perbezaan suhu antara dua lokasi tersebut?

14

Apakah aktiviti manusia yang menyebabkan berlaku fenomena penipisan lapisan ozon?

15

Apakah fenomena yang berlaku akibat putaran bumi?

I   Kejadian empat musim

II   Kejadian pasang surut

III   Pembiasan angin lazim

IV   Siang dan malam tidak sama panjang

16

Rajah 3 menunjukkan kedudukan dua buah bandar berdasarkan logitud.

772b75fb3275dc76d864e62a131ae085.png

Apakah waktu tempatan di Makkah jika waktu tempatan di Iceland ialah pukul 7.00 petang?

17

Maklumat berikut menerangkan ciri cuaca bagi dua buah bandar.

fb07872975020b8d6494e62dbf48e542.png

Apakah faktor yang membezakan ciri cuaca bagi kedua-dua bandar tersebut?

18

Peta 1 menunjukkan kawasan P dan Q yang menerima hujan tahunan kurang daripada 2 000 mm.

140bc7947aebee241d69f9c597b4560f.png

Mengapakah kawasan tersebut menerima hujan tahunan kurang daripada 2 000 mm?

19

Maklumat berikut adalah kawasan pertanian di Malaysia.

 • Tanah Tinggi Cameron, Pahang
 • Kundasang, Sabah

Mengapakah kegiatan pertanian diusahakan di dua-dua kawasan tersebut?

20

Apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan spesies tumbuhan Alpain?

I   Suhu
II   Tanih
III   Saliran
IV   Ketinggian

21

Peta 2 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

af901da14cc35933b5e92e689dc57208.png

Kombinasi manakah yang benar tentang lokasi dan spesies pokok?

22

Rajah 4 menunjukkan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi.

eb786a26d300aaeb5d1ad496c2056621.png

Apakah jenis tanih yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut?

23

Antara yang berikut, kombinasi manakah yang betul tentang jenis tanih dan jenis tanaman?

24

Peta 3 menunjukkan kawasan yang terdapat tumbuh-tumbuhan semula jadi.

f1a82570f0034102ec4488f912bde1f9.png

 • Akar jangkang
 • Bahan cerucuk

Kawasan bertanda manakah terdapat tumbuh-tumbuhan semula jadi yang berkaitan dengan maklumat di atas?

25

Berikut adalah spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia.

 • Rotan
 • Meranti

Apakah jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut?

26

Maklumat berikut adalah kawasan berpenduduk padat di Semenanjung Malaysia.

 • Dataran Kerian, Perak
 • Tanjung Karang, Selangor

Mengapakah kawasan tersebut berpenduduk padat?

27

Apakah konsep yang berkaitan dengan pernyataan di bawah?

  Sumber yang ada dapat menampung jumlah penduduknya  
28

Maklumat berikut adalah ciri kependudukan sesebuah negara.

 • Wanita berpendidikan tinggi
 • Amalan perancang keluarga

Apakah yang dapat dikaitkan dengan ciri kependudukan tersebut?

29

Maklumat berikut merujuk kepada ciri kependudukan sesebuah negara.

 • Kadar kelahiran tinggi
 • Ramai penduduk tinggal di luar bandar

Negara manakah yang mempunyai ciri kependudukan tersebut?

I   Somalia
II   Kanada
III   Australia
IV   Ethiophia

30

Maklumat berikut adalah lokasi yang berpenduduk padat di Malaysia.

 • Jengka, Pahang
 • Sahabat, Sabah

Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di lokasi tersebut?

31

Apakah kesan penduduk berlebihan kepada sesebuah negara?

32

Peta 4 menunjukkan kawasan iklim yang berbeza.

Igloo dan tupik dapat dikaitkan dengan cara hidup penduduk di kawasan yang bertanda

e081ae1150fe7242dbfa2279bacc77eb.png

33

Maklumat berikut adalah tasik semula jadi di Asia Tenggara.

 • Tasik Tonle Sap, di Kampuchea
 • Tasik Bera, di Malaysia

Apakah persamaan kepentingan tasik tersebut?

I   Pelancongan
II   Perlombongan
III   Penjanaan kuasa hidroelektrik
IV   Perikanan

34

Bandar manakah yang dapat dikaitkan dengan Koridor Raya Multimedia?

35

Maklumat berikut adalah masalah pembandaran di Malaysia

 • Kesesakan lalu lintas
 • Pencemaran udara

Apakah langkah untuk mengurangkan masalah tersebut?

I   Menghijaukan bandar
II   Menguatkuasakan undang-undang
III   Menggunakan kereta api elektrik
IV   Menurunkan harga bahan api

36

Apakah kepentingan pembangunan Koridor Raya Multimedia?

37

Apakah kepentingan kemudahan pengangkutan dalam Foto 2 kepada negara Malaysia?

4f7aa41e1ee287ab30a07abc939aa604.png
38

Foto 3 menunjukkan sejenis pengangkutan di Malaysia.

166e886cdbdd76fb5c1a7fad23999b60.png

Mengapakah jenis pengangkutan tersebut penting kepada perkembangan ekonomi Malaysia?

39

Rajah 5 menunjukkan perubahan sesebuah petempatan.

1b299e387d2bc82ea2fb14d7ac7ec44a.png

Apakah aktiviti yang mempengaruhi perubahan tersebut?

40

Apakah fungsi kawasan luar bandar di Malaysia?

41

Bandar manakah yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran negeri?

42

Apakah pola petempatan yang terdapat di kawasan kebun kecil?

43

Maklumat berikut adalah proses perubahan di kawasan X.

88d6d900c61a26772b7f8bdb78bc9e14.png

Apakah proses perubahan tersebut?

44

Kawasan P dalam Peta 5 menunjukkan kawasan petempatan di Semenanjung Malaysia.

5b39d5fb45a393f09bc1546fea5fcf68.png

Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan tersebut?

45

Di manakah terletaknya petempatan awal di Malaysia?

46

Pilih kombinasi yang betul tentang tanih dan jenis hutan.

47

Peta 6 menunjukkan dua bandar di Malaysia.

b61945a983be878423501f60990c5cca.png

Apakah persamaan fungsi kedua-dua bandar tersebut?

48

Poster berikut berkaitan dengan larangan pembakaran terbuka.

60661268148b339e53d67edc9f015676.png

Mengapakah larangan tersebut perlu dipatuhi?

49

Maklumat berikut merujuk kepada langkah pengurusan sumber hutan.

 • Pokok bernilai tinggi ditanam
 • Ditebang selepas 30 tahun

Apakah jenis pengurusan sumber hutan tersebut?

50

Mengapakah lapisan ozon penting kepada kehidupan manusia?

51

Kombinasi manakah yang betul tentang jenis mineral dan lokasi perlombongan?

52

Maklumat berikut adalah empangan di Malaysia.

 • Empangan Bakun, Sarawak
 • Empangan Kenyir, Terengganu

Mengapakah empangan tersebut dibina?

53

Foto 4 berkaitan dengan penerokaan sumber air di Malaysia.

37a26796098d2090a50902711b9b1bcf.png

Apakah kesan penerokaan sumber tersebut terhadap alam sekitar?

54

Kegiatan ekonomi manakah yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim?

55

Negara manakah yang paling banyak menjana tenaga suria?

56

Foto 5 menunjukkan sejenis tanaman di Malaysia.

a1172ebb511e44f4c0905d3f7743dccb.png

Apakah faktor utama yang mempengaruhi tanaman tersebut?

57

Maklumat berikut adalah kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

 • Suhu setempat meningkat
 • Kawasan tadahan air terjejas

Apakah kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut?

58

Antara yang berikut, yang manakah kepentingan pengurusan sumber?

I   Memperoleh sumber alternatif
II   Menambah sumber pendapatan
III   Menjamin bekalan sumber berterusan
IV   Mengekalkan keseimbangan ekosistem

59

Foto 6 menunjukkan kegiatan pertanian di Malaysia.

3301e22a64862aee1436365ec010b247.png

Apakah kesan utama kegiatan tersebut terhadap alam sekitar?

60

Maklumat berikut adalah lokasi perindustrian di Malaysia.

 • Tasek, Perak
 • Teluk Ewa, Langkawi

Apakah produk kegiatan industri yang terdapat di lokasi tersebut?

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer