You need to login before answering these questions


Prinsip Perakaunan (Koleksi Soalan Percubaan SPM 2015 | Bhgn 1)

PRINSIP PERAKAUNAN SPM

(Bahagian 1)

Kertas ini terbahagi kepada 2 bahagian

Kertas ini merupakan bahagian 1


LATIHAN TOPIKAL

Kertas 1


Tingkatan 4 & 5


Koleksi Soalan Percubaan SMP 2015

 • Kedah
 • Negeri Sembilan
 • Pulau Pinang
 • Terengganu
 • MRSM
 • SBP
 • BPTV


NAMA: ____________________

KELAS: ___________________


Soalan-soalan Percubaan SPM ini disusun oleh Cikgu Mhd Mamdee Azlan

E-book ini dikongsikan di laman Rtest dengan keizinan daripada Cikgu AzlanSumbangan daripada: Cikgu Mhd Hamdee Azlan


BAB 1 - PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN


1.1

Badan perakaunan yang bertanggungjawab memajukan profesion perakaunan di Malaysia ialah

[Terengganu 2015 ]

1.2

Encik Ong merekod belanja membaiki kenderaannya RM500 ke dalam buku akaun perniagaan. Tindakan beliau adalah bertentangan dengan konsep ........................

[Terengganu 2015 ]

1.3

Pilih tajuk yang betul untuk penyata kewangan berikut:

[Terengganu 2015 ]

1.4

Pernyataan manakah yang merupakan ciri Klinik Dr. Hafiz & Hafizah?

[Terengganu 2015 ]

1.5

Penyata Kewangan memberikan gambaran yang terkini tentang perniagaan supaya pelabur dapat membuat penilaian yang lebih tepat. Apakah konsep yang bersesuaian dengan pernyataan tersebut?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

1.6

Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri satu jenis perniagaan.

 • Liabiliti pemilik terhad
 •  Bilangan minimum ahli lima puluh orang

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

1.7

Apakah proses kitaran perakaunan peringkat yang ketujuh?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

1.8

Apakah konsep yang sesuai bagi situasi di bawah?

Seorang kerani akaun merekod hanya jangkaan kerugian sahaja dalam penyata kewangan.

[Kedah 2015 ]

1.9

Berikut adalah perbincangan antara beberapa orang pekerja:

8775f6e32fcb215530f3ad696bd7d275.png

Apakah jenis perniagaan yang menepati ciri-ciri perniagaan di atas?

[Kedah 2015]

1.10

Berikut disenaraikan pengguna-pengguna Penyata Kewangan bagi sesebuah perniagaan.

Manakah pengguna dalaman Penyata Kewangan?

[Kedah 2015 ]

1.11

Maklumat di bawah ini berkaitan dengan etika yang terkandung dalam Kod Etika Akauntan Profesional.

Prinsip keadilan dan kebenaran perlulah dihayati oleh para akauntan.

Apakah etika tersebut?

[MRSM 2015]

1.12

Maklumat berikut merujuk kepada perniagaan Encik Aizad.

Tempoh perakaunan bagi Perniagaan Aizad adalah setengah tahun dan bermula pada 1 Mac 2015.

Bilakah tempoh perakaunan tersebut berakhir?

[MRSM 2015]

1.13

Kenyataan berikut diperoleh daripada sebuah kedai yang menjual peralatan elektrik.

SEMUA URUSNIAGA ADALAH DALAM RINGGIT MALAYSIA

Apakah konsep perakaunan yang terlibat?

[Negeri Sembilan 2015 ]

1.14

Puan Suriani adalah pemilik Pusat Kecantikan Suria.

Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri perniagaan beliau?

I    Hayat perniagaan tidak berterusan

II   Liabiliti perniagaan adalah tidak terhad

III  Modal disumbangkan oleh pemegang saham

IV   Keuntungan perniagaan adalah dalam bentuk dividen

[Negeri Sembilan 2015 ]

1.15

Antara berikut, yang manakah merupakan sumber modal Syarikat Minuman Sihat Berhad?

1.16

Beliau dikenali sebagai seorang ahli matematik dan juga sebagai bapa perakaunan yang memulakan sistem catatan bergu.

[SBP 2015]

1.17

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Peguam Bela dan Peguam Cara Lee & Annes?

I    Dikenakan cukai pendapatan perseorangan

II   Modal disumbangkan oleh pemegang saham

III  Didaftarkan dengan Pendaftar Syarikat

IV   Kerugian ditanggung bersama

[SBP 2015 ]

1.18

Susut nilai aset bukan semasa perlu dikira dari tarikh aset itu dibeli hingga akhir tempoh perakaunan setiap tahun.

Apakah prinsip perakaunan tersebut?

[SBP 2015]

BAB 2 – KLASIFIKASI AKAUN: ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL, BELANJA DAN AKAUN KONTRA


2.1

Catatan bergu bermakna bagi setiap urusniaga

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

2.2
Item yang manakah dikelaskan sebagai belanja?
I    Jualan
II   Alat tulis
III  Faedah atas pinjaman
IV   Faedah simpanan atas tetap
[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]
2.3

Jadual di bawah ini menunjukkan nilai aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

AsetLiabilitiEkuiti Pemilik
XRM 4 472RM 23 562

Cari nilai X.

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

2.4

Manakah antara berikut merupakan hutang perniagaan kepada pemilik perniagaan?

[Kedah 2015]

2.5

Akaun kontra merupakan satu akaun yang akan mengurangkan nilai akaun induknya.

Apakah akaun kontra bagi aset semasa?

[Kedah 2015]

2.6

Melati Enterprise menggunakan sistem kod untuk membina carta akaun dalam perakaunan berkomputer.

KodJenis Akaun
1 000 – 1 999Akaun hasil
2 000 – 2 999Akaun belanja
3 000 – 3 999Akaun aset
4 000 – 4 999 Akaun liabiliti

Apakah kod yang betul bagi Akaun Faedah Atas Simpanan?

[Kedah 2015]

2.7

Berikut ialah perbualan yang berlaku antara Cikgu Mustafa dan para pelajarnya di dalam kelas.

fd1c7033ddb133e9f292aa6708734d4f.png

Pelajar manakah memberikan jawapan yang tepat?

[MRSM 2015]

2.8

Manakah antara akaun kontra berikut yang akan ditunjukkan dalam Penyata Pendapatan?

[Negeri Sembilan 2015]

2.9

Rajah di bawah ini menunjukkan pengelasan hasil.

aadb49dedf479b1e205e9fd9568add83.png

Apakah X?

[MRSM 2015 ]

2.10

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Garfield Krispy.


RM
Aset bukan semasa10 000
Aset semasa6 980
Liabiliti bukan semasa6 000
Liabiliti semasa580

Berapakah ekuiti pemilik perniagaan berkenaan?

[MRSM 2015]

2.11

Maklumat berikut diperoleh daripada Kunci Kira-kira Kedai Runcit Perwira.


Aset
Liabiliti

RM 
100 000 
30 000

Berapakah jumlah modal perniagaan tersebut?

[Negeri Sembilan 2015]

2.12

Berikut ialah perbualan antara pemilik perniagaan dan kerani di ruang legar pejabat Syarikat Gerak Maju, Melaka.

567b386c3b3d25305d3935832f062615.png

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan?

[MRSM 2015 ]

2.13

Kedai Terus Maju mempunyai carta akaun seperti berikut:

Jenis ItemKod Item
Aset0001 – 0100
Liabiliti0101 – 0200
Ekuiti Pemilik0201 – 0300
Hasil0301 – 0400
Belanja0401 – 0500

Apakah nombor kod yang betul untuk pemiutang?

[Pulau Pinang 2015]

2.14

Manakah pengelasan akaun yang betul?

[Pulau Pinang 2015]

2.15

Syarikat Buku United menjual buku teks Prinsip Perakaunan Tingkatan 5 bernilai RM3 000 dengan harga RM3 450 kepada Koperasi Sekolah Aman Damai. Apakah kesan urus niaga tersebut terhadap persamaan perakaunan Syarikat Buku United?

[Pulau Pinang 2015]

2.16

Kumpulan item yang manakah merupakan liabiliti semasa sesebuah perniagaan?

[SBP 2015]

2.17

Antara berikut, urus niaga manakah merupakan catatan kontra?

[SBP 2015]

2.18

Pemilik Kedai Runcit Fakran telah membawa masuk kenderaan peribadinya ke dalam perniagaan.

Apakah kesan urus niaga tersebut ke atas persamaan perakaunan?

[SBP 2015 ]

2.19

Urus niaga manakah yang akan menambahkan jumlah ekuiti pemilik?

[Terengganu 2015]

2.20

Pernyataan manakah yang menunjukkan ciri liabiliti bukan semasa?

I    Hutang jangka pendek

II   Hutang perniagaan kepada pemilik

III  Hutang perniagaan kepada pihak luar

IV   Hutang yang tempoh bayar balik lebih dari setahun

[Terengganu 2015]

2.21

Puan Mimi membawa masuk sebuah kenderaan sendiri RM30 000 untuk kegunaan perniagaan. Apakah akaun yang akan dikreditkan?

[Terengganu 2015]

BAB 3 – DOKUMEN PERNIAGAAN SEBAGAI SUMBER MAKLUMAT


3.1

Dokumen berikut diambil daripada perniagaan Aqilah Collections:

d1fb5027a03d2ecf46da7374c865f185.png

Berapakah jumlah yang dibayar oleh Aqilah Collections sekiranya pembayaran dibuat pada 12 Januari 2015?

[Terengganu 2015 ]

3.2

Apakah dokumen yang digunakan oleh pihak bank untuk memberitahu peniaga bahawa wang di bank telah bertambah?

[Terengganu 2015]

3.3

Apakah dokumen yang digunakan oleh pihak bank untuk memberitahu peniaga bahawa wang di bank telah bertambah?

I    Resit

II   Invois

III  Nota debit

IV   Baucar bayaran

[Pulau Pinang 2015 ]

3.4

Perbualan berikut berlaku antara seorang pelanggan dengan pemilik Kedai Perabot Jati.

23441e723078432a52e1dee3255ec470.png

Apakah dokumen yang akan dihantar oleh Kedai Perabot Jati?

[SBP 2015]

3.5

Maklumat berikut diperoleh daripada buku Restoran Maniam.

En. Maniam membawa masuk meja dan kerusi peribadinya bernilai RM1 200 untuk kegunaan pejabat.

Apakah dokumen sumber yang sesuai digunakan untuk urus niaga tersebut?

[Pulau Pinang 2015 ]

3.6

Apakah dokumen yang terlibat dalam urus niaga tunai?

[Negeri Sembilan 2015 ]

3.7

Perniagaan Lim telah menghantar nota kredit kepada salah seorang pelanggannya.

Urusniaga manakah yang melibatkan nota kredit?

I    Pelanggan dikenakan caj angkutan

II   Caj angkutan tertinggal catat dalam invois

III  Jumlah dalam invois terlebih kerana salah pengiraan

IV   Pelanggan memulangkan bekas kosong yang telah dicaj dalam invois

[Negeri Sembilan 2015 ]

3.8

Dokumen perniagaan berikut telah dihantar oleh Perniagaan Mak Idah kepada Amira Kosmetik

a87b11f7d91d46ab7d6c105a2c1802ca.png

Berapakah yang perlu dijelaskan oleh Amira Kosmetik sekiranya beliau membuat pembayaran pada 20 Ogos 2015?

[Pulau Pinang 2015]

3.9

Soalan 9 hingga 10 adalah berdasarkan kepada dokumen di bawah.

d1b61154ef1cc1065fca729721ab8388.png

Apakah kegunaan dokumen di atas?

[Kedah 2015]

3.10

Akaun apakah yang digunakan oleh Kedai Alma untuk merekod diskaun di atas?

[Kedah 2015]

3.11

Dokumen I menunjukkan invois belian barang niaga yang dikeluarkan oleh Fruity Enterprise.

dfba772f50f9e59e7ad3929f068ea263.png

Berapakah bayaran yang perlu dijelaskan oleh Kedai Buah Basri jika bayaran dibuat pada 26 Januari 2015?

[MRSM 2015 ]

3.12

Rajah di bawah menunjukkan aliran satu urus niaga.

cf96e18e68b2599bc3565cc222310609.png

Apakah Dokumen X?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

BAB 4 – JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA


4.1

Pilih kenyataan-kenyataan yang betul berkenaan Buku Catatan Pertama?

I    Jurnal Jualan– digunakan untuk merekod jualan kredit.

II   Jurnal Belian – digunakan untuk merekod belian tunai.

III  Buku Tunai – digunakan untuk merekod urus niga tunai dan kredit

IV   Jurnal Pulangan Keluar – digunakan untuk merekod pulangan barang yang dibeli secara kredit.

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

4.2

Jurnal Am berikut diperoleh daripada Kedai Yakin.

630c89222c4d0119a7bb04f63a980050.png

Apakah keterangan yang sesuai di X?

[Kedah 2015]

4.3

Berikut ialah urus niaga dan jurnal khas yang digunakan untuk merekod urus niaga. Pilih pasangan yang betul.

[Kedah 2015]

4.4

Apakah urus niaga yang perlu direkodkan dalam Jurnal Am?

[MRSM 2015]

4.5

Urus niaga manakah yang dicatat dalam Jurnal Penerimaan Tunai?

[MRSM 2015]

4.6

Dokumen berikut diperoleh daripada Syarikat Warisan yang menjalankan perniagaan runcit.

e40cc3eae1351ca7bbb8e9d5c8d7dc57.png

Pilih perekodan yang betul dalam buku Syarikat Warisan.

[Negeri Sembilan 2015 ]

4.7

Jurnal berikut diperoleh daripada buku perniagaan Ramaya Enterprise.

999c816bc2a2fa454375e5dfebb48060.png

Apakah X?

[Negeri Sembilan 2015]

4.8

Invois untuk belian aset bukan semasa harus dicatat di Buku Catatan Pertama.

Manakah di antara Buku Catatan Pertama berikut yang tepat?

[Pulau Pinang 2015]

4.9

5cd4cc4660640af56eb45cf6fc688b87.png

Apakah urus niaga yang ditunjukkan oleh catatan dalam Jurnal Penerimaan Tunai di atas?

[Pulau Pinang 2015 ]

4.10

Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Bunga Rose.

Puan Rose menghantar Nota Debit berjumlah RM540 kepada Puan Mawar kerana invois terkurang caj.

Apakah Jurnal yang digunakan untuk merekodkan urus niaga di atas?

[SBP 2015]

4.11

Urus niaga manakah yang tidak dicatat dalam Jurnal Am?

[SBP 2015]

4.12

Dokumen berikut diterima oleh Puan Hanisha seorang kerani akaun.6f668ea3c57c49c15349483892108513.png

Apakah catatan dalam Jurnal Am?

[Pulau Pinang 2015]

4.13

Antara urus niaga berikut, yang manakah akan direkod dalam Jurnal Am?

I    Beli komputer secara tunai RM2 290 daripada Kedai Komputer Tanjung

II   Beli almari pameran RM8 250 daripada Kedai Perabot Hasmie

III  Membawa masuk kenderaan peribadi ke dalam perniagaan

IV   Membayar sewa kediaman pemilik dengan cek perniagaan

BAB 5 – LEJAR


5.1

Antara yang berikut, yang manakah akan dicatat dalam lajur Belanja Am di Buku Tunai Runcit?

I    Gaji pengurus

II   Pewangi pejabat

III  Minuman pelanggan

IV   Alatan pejabat

[Terengganu 2015]

5.2

Antara berikut, yang manakah akan direkodkan dalam Akaun Kawalan Penghutang?

[Terengganu 2015]

5.3

Antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang lejar?

I    Akaun penghutang dan pemiutang direkodkan ke dalam lejar am

II   Lejar subsidiari terdiri daripada lejar jualan dan lejar lejar belian

III  Lejar am mencatatkan semua urus niaga kredit barang niaga

IV   Lejar pemiutang dikenali juga sebagai Lejar Belian

[SBP 2015]

5.4

Antara berikut, urus niaga yang manakah direkodkan di sebelah kredit Buku Tunai?

I    Bayar hutang kepada pembekal

II   Terima bayaran daripada penghutang

III  Ambilan tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi

IV   Membawa masuk tunai peribadi ke dalam perniagaan

[SBP 2015 ]

5.5

Perniagaan Jenny telah menerima bil tunai atas belian barang niaga RM800.

Apakah buku catatan pertama yang digunakan bagi merekod urus niaga di atas?

[Pulau Pinang 2015]

5.6

Buku Tunai Runcit berikut diperoleh daripada Perniagaan Biskut Permata Sdn Bhd.

7518d4a44c752abdc8feec5b01ccab6b.png

Berapakah bayaran balik yang diterima daripada juruwang mengikut Sistem Panjar?

[SBP 2015]

5.7

Antara yang berikut, urus niaga manakah yang boleh direkodkan di dalam Buku Tunai Runcit?

I Membeli fail dan kertas RM10

II Menghantar bungkusan pos laju RM12

III Membeli mesin faks RM520

IV Membayar belanja pembaikan pejabat RM2300

[Pulau Pinang 2015 ]

5.8

Maklumat berikut diambil daripada buku perniagaan Kedai Roti Sarah.

25288506d087f8aef386fece7bb4be52.png

Nyatakan sumber maklumat bagi butiran belian di atas.

[Negeri Sembilan 2015]

5.9

Dokumen di bawah adalah memo yang dikeluarkan oleh Kedai Alat Tulis Karina.

9b1adff1b4a389862fe27df72ae7241b.png

Antara berikut manakah catatan yang betul dalam buku tunai?

[Pulau Pinang 2015 ]

5.10

Urus niaga berikut diambil daripada Kedai Perabot Wana.

Beli dua buah komputer secara kredit dari Syarikat A-Zone

Apakah catatan bergu bagi urus niaga di atas?

[Negeri Sembilan 2015 ]

5.11

Apakah fungsi Lejar?

[MRSM 2015]

5.12

Catatan urus niaga Perniagaan Amin dalam Jurnal Penerimaan Tunai adalah seperti berikut:

b91c720d89395ef27880f27680bc3eea.png

Pilih pindahan catatan yang betul dari Jurnal Penerimaan Tunai ke Akaun Bank.

[Negeri Sembilan 2015]

5.13

Rajah di bawah menunjukkan petikan Buku Tunai daripada Perniagaan Barwani.

0304f440c6a70f4b0ac022d9c6651194.png

Apakah dokumen yang digunakan untuk merekod urus niaga di atas?

[MRSM 2015]

5.14

Buku Tunai Runcit bagi bulan Mac 2015 menunjukkan jumlah lajur analisis bayaran untuk belanja pos ialah sebanyak RM75.

Pilih catatan pengeposan ke lejar yang betul untuk belanja pos.

[Negeri Sembilan 2015]

5.15

Berikut merupakan maklumat akaun yang diambil dari buku perakaunan Perniagaan Hafiz.

a044117ed65c030982adfa07a50bdba3.png

Apakah urus niaga yang menerangkan catatan di X?

[MRSM 2015 ]

5.16

Maklumat berikut dipetik daripada Kedai Buku Dayang.

392e6a8dee16f778abc1d8ff235916fe.png

Berapakah baki pada 31 Ogos 2015?

[MRSM 2015]

5.17

Buku Tunai Runcit berikut diperoleh daripada Perniagaan Melati.

b97f5ccf49d6e05fe83ca33d375e808c.png

Berdasarkan Buku Tunai Runcit di atas, berapakah nilai X?

[MRSM 2015]

5.18

Rajah yang berikut menunjukkan pembahagian lejar.

289e3a88cfb862ea6d5a7c1f925a618c.png

Apakah X dan Y?

[MRSM 2015 ]

5.19

Perniagaan Izz membayar sewa secara tunai kepada Majlis Bandaraya Alor Setar. Apakah catatan bergu bagi urus niaga di atas dalam buku akaun Perniagaan Izz?

[Kedah 2015]

5.20

Petikan akaun yang berikut diperoleh daripada Perniagaan Aina.

9fe547e916eae89af1a49d815de1fb58.png

Apakah item X dan nilai Y?

[MRSM 2015]

5.21

Urus niaga berikut diperoleh daripada Perniagaan Shafiq Khaleed.

Jualan tunai dibankkan

Apakah catatan bergu bagi urus niaga di atas?

[Kedah 2015 ]

5.22

Urusniaga berikut diambil daripada Kedai Izzat Mazmi.

Jan 15 - Deposit tunai ke dalam bank

Nyatakan catatan yang direkod dalam Buku Tunai

[Kedah 2015 ]

5.23

Pilih pengelasan akaun yang betul.


Akaun NyataAkaun Nominal
IAlat PejabatInsurans
IIBankJualan
IIIPremisKenderaan
IVPenghutangPemiutang

[Kedah 2015]

5.24

Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Maju.

11406c97cfe4f79006a72cda1d0af9ed.png

Dalam buku catatan pertama yang manakah maklumat di atas akan direkodkan?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

5.25

Nyatakan jenis lejar untuk merekod Akaun Kawalan Pemiutang.

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

5.26

Data berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Jayaware

05954d135594b8f30608a36fb85373cb.png

Berapakah baki Akaun Kawalan Lejar Belian pada 30 Jun 2015?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

BAB 6 – IMBANGAN DUGA


6.1

Imbangan Duga Liza Enterprise di bawah mempunyai beberapa kesilapan.

4919f995e584b7405652937c4add9d28.png

Berapakah jumlah Imbangan Duga setelah kesilapan tersebut diperbetulkan?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

6.2

Kesilapan berikut dilakukan oleh Puan Saraswathy, seorang kerani akaun.

Ambilan stok RM 500 telah didebit ke akaun belian dan dikredit ke akaun ambilan

Bagaimana kesilapan ini diperbetulkan dalam jurnal am?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

6.3

Angkutan masuk dan angkutan keluar disenaraikan di sebelah debit dalam Imbangan Duga. Kenapa?

[Kedah 2015]

6.4

Petikan Kunci Kira-kira berikut diambil dari buku Norita Enterprise.

16350816475404f91d1dfc77db20999c.png

Kirakan modal kerja.

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

6.5

Maklumat berikut didapati dari buku seorang peniaga tunggal.

e177ae1845ca3c5ae49e3cc9b86fd2c1.png

Berapakah jumlah kos jualan?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

6.6

Manakah antara berikut merupakan fungsi imbangan duga.

I    Menyemak ketepatan catatan jurnal

II   Menyemak ketepatan pengiraan dalam buku catatan pertama

III  Menyemak ketepatan proses dokumen perniagaan ke buku catatan pertama

IV   Menyemak ketepatan proses pengeposan dari buku catatan pertama ke lejar

[MRSM 2015]

6.7

Petikan Imbangan Duga di bawah mempunyai satu kesilapan merekod.

3bd8b6fcbc7461c6bd52aa2b540faa6f.png

Apakah kesilapan tersebut?

[Kedah 2015]

6.8

Maklumat di bawah menunjukkan baki aset dan liabiliti Kedai Alia pada 31 Mac 2015.

76ed6709a861d8f3ec2a215b6872f4fd.png

Berapakah modal kerja?

[Kedah 2015]

6.9

Kesilapan berikut telah dilakukan oleh seorang kerani akaun.

Belanja membaiki premis RM800 dengan cek tersilap didebitkan ke dalam Akaun Premis, tetapi dicatatkan dengan betul dalam Buku Tunai.

Bagaimanakah kesilapan. ini diperbetulkan dalam Jurnal Am?

[MRSM 2015 ]

6.10

Kesilapan berikut dilakukan oleh Ziyad, seorang kerani akaun syarikat swasta.

Belian perabot RM3 500 secara kredit daripada Kedai Perabot Chan untuk kegunaan pejabat terlupa direkodkan dalam mana-mana buku.

Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Lejar Am?

[MRSM 2015 ]

6.11

Encik Ali menjalankan perniagaan membersihkan pejabat. Beliau menyediakan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira pada setiap akhir tahun kewangan.

Apakah tujuan beliau menyediakan Penyata Pendapatan?

[Negeri Sembilan 2015]

6.12

Petikan Imbangan Duga di bawah diambil daripada buku Zamri Enterprise.

174c3406705ebf708292253564be23f9.png

Antara berikut, manakah yang benar berkaitan akaun-akaun di atas?

[Negeri Sembilan 2015 ]

6.13

Kesilapan berikut telah dikesan dalam buku perniagaan seorang peniaga.

Belian alatan pejabat berjumlah RM3 000 dengan cek tersilap rekod dalam Akaun Belian

Bagaimanakah kesilapan ini dibetulkan dalam Jurnal Am?

[Negeri Sembilan 2015 ]

6.14

Apakah fungsi Imbangan Duga?

[Pulau Pinang 2015]

6.15

Antara berikut yang manakah kesilapan catatan dalam Imbangan Duga ?

7008653fdf150278726b308ec9ef9708.png

[Pulau Pinang 2015]

6.16

Belanja membaiki kenderaan RM600 dengan cek tersilap rekod ke dalam Akaun Kenderaan. Bagaimanakah kesilapan itu diperbetulkan dalam Jurnal Am?

[Pulau Pinang 2015]

6.17

Maklumat berikut diperlukan untuk penyediaan Kunci Kira-kira kecuali

[Pulau Pinang 2015]

6.18

Petikan berikut diperoleh daripada buku Maya Cake House, sebuah perniagaan menjual kek.

e93407f2e558f3fe939470e0951d5cb5.png

Hitungkan untung bersih Maya Cake House?

[SBP 2015]

6.19

Jualan kredit RM2 300 kepada Fazlina telah di debitkan dalam Akaun Fazilah.

Bagaimanakah kesilapan itu diperbetulkan dalam Jurnal Am.

[SBP 2015 ]

6.20

Data 1 diambil daripada buku perniagaan Nabila Enterprise.

3b38c4d807d943f54df1b2624a4ec3f7.png

Berapakah jumlah belian bersih?

[Terengganu 2015 ]

6.21

Antara berikut, yang manakah merupakan kesilapan ketara dalam Imbangan Duga?

[Terengganu 2015 ]

6.22

Bayaran bil elektrik rumah kediaman dengan cek perniagaan RM280 direkodkan ke Akaun Kadar bayaran. Bagaimanakah kesilapan ini diperbetulkan dalam Jurnal Am?

6.23

Petikan Imbangan Duga berikut diambil daripada Perniagaan Zikry:

4fb19814c829ebfacb8eaa7f32b35d07.png

Berdasarkan Imbangan Duga tersebut, P dan Q mungkin ………………..

[Terengganu 2015 ]

BAB 7 – PENYATA KEWANGAN MILIKAN TUNGGAL


7.1

Berikut ialah Akaun Sewa yang diambil daripada buku perakaunan Perniagaan Maju:

d6489291b4b7ac716e78717c2af1587d.png

Butir Y ialah ..................

[Terengganu 2015]

7.2

Petikan Imbangan Duga berikut diambil daripada buku Perniagaan Sri Wangsa pada 31 Disember 2014:

2445a52d2a211fda5edfcfdfc494e685.png

Maklumat tambahan:

Peruntukan hutang ragu diselaraskan 5% atas penghutang bersih.

Hitungkan nilai peruntukan hutang ragu yang dicatatkan dalam Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2014.

[Terengganu 2015 ]

7.3

Encik Izzat, pemilik Izzat Trading telah membayar premium insurans tahunan untuk kedainya pada 1 April 2014 berjumlah RM960. Tempoh perakaunan Izzat Trading berakhir pada 31 Disember 2014.

Catatan yang betul dalam Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira untuk tahun 2014 adalah

[Terengganu 2015 ]

7.4

Subha Enterprise telah membeli sebuah lori RM65 000 pada 1 Januari 2005. Beliau menjangkakan lori ini boleh digunakan selama 10 tahun. Pada 31 Disember 2014, lori ini telah dijual dengan harga RM 10 000. Berapakah susut nilai tahunan lori tersebut?

[Terengganu 2015]

7.5

Antara berikut, yang manakah dicatat sebagai hasil dalam penyata pendapatan?

[SBP 2015]

7.6

Pada 1 Jun 2014, pemilik Perniagaan Suria Bakery telah membeli insurans kedainya dengan premium berjumlah RM1 680 setahun.

Tempoh perakaunannya berakhir 31 Disember 2014.

Apakah pelarasan yang perlu diambil kira pada 31 Disember 2014?

[SBP 2015]

7.7

Butir manakah yang dicatatkan di bahagian debit Akaun Untung Rugi?

I    Susut nilai

II   Hutang Lapuk

III  Diskaun diterima

IV   Hutang lapuk terpulih

[SBP 2015]

7.8

Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Maria bagi tahun berakhir 31 Disember 2014.

Insurans setahun RM1 800

Tarikh insurans bermula 1 April 2014

Berapakah nilai insurans yang perlu direkod dalam Kunci Kira-kira?

[Pulau Pinang 2015]

7.9

71a0bf3c5bcce12390a2a2df0c419e9d.png

Apakah yang diwakili oleh P dan Q ?

[Pulau Pinang 2015]

7.10

Dalam Kunci Kira-kira, di bahagian manakah komisen diterima terdahulu dicatatkan?

[SBP 2015]

7.11

Akaun berikut diperoleh daripada lejar seorang peniaga.

3f3b044ce442f44adacc0e7ceb11a4b8.png

Apakah Y?

[Negeri Sembilan 2015 ]

7.12

Pada 1 Januari 2011, Kamala Berhad telah membeli sebuah mesin fotostat bernilai RM7 000. Nilai buku mesin fotostat tersebut pada 31 Disember 2014 ialah RM4 200. Mesin fotostat tersebut disusut nilai menggunakan kaedah garis lurus. Hitung susut nilai bagi tahun 2014.

[Kedah 2015 ]

7.13

Maklumat berikut diperoleh daripada Imbangan Duga Perniagaan Harmoni pada 30 Jun 2015.

69e20657dc76c6f73212a11adaedc906.png

Peruntukan hutang ragu diselaraskan pada kadar 5% atas baki penghutang.

Apakah kesan ke atas untung bersih?

[Negeri Sembilan 2015]

7.14

Maklumat di bawah menunjukkan akaun perabot dan akaun susut nilai terkumpul perabot bagi sebuah firma.

c68368fb5d7b2069ea6864055be4dd27.png

Perabot disusut nilaikan pada kadar 10% setahun atas nilai buku. Tahun kewangan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

Hitungkan susut nilai perabot bagi tahun 2014.

[Negeri Sembilan 2015]

7.15

Berikut adalah maklumat bagi Syarikat FaizalRos.

 • Syarikat FaizalRos telah membeli tiga unit mesin secara tunai berharga RM80 000 sebuah pada 1 April 2012.
 • Kadar susut nilai ialah 10% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Tempoh perakaunan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.
 • Syarikat ini telah membuat keputusan untuk menjual sebuah daripada mesin itu pada 31 Disember 2014.

Berdasarkan maklumat di atas, berapakah harga jualan mesin tersebut sekiranya Syarikat FaizalRos telah mengalami rugi pelupusan sebanyak RM5 600.

[MRSM 2015]

7.16

Gambar di bawah menunjukkan kenderaan yang dibeli oleh Perniagaan Aziey Trading pada 1 Mei 2013. Polisi susut nilai adalah 20% berdasarkan kaedah baki berkurangan.

8fd39b6e7d08086f1eca999ef1d0e152.png

Hitungkan susut nilai kenderaan bagi tahun 2014 jika tempoh perakaunan Perniagaan Aziey Trading berakhir 31 Disember.

[MRSM 2015]

7.17

Antara berikut, yang manakah dicatat sebagai hasil dalam penyata pendapatan?

[Kedah 2015]

7.18

Kedai Jazlina menyewa premis dengan sewa bulanan RM1 200 bermula 1 April 2014 . Bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2014, perniagaan telah membayar sewa berjumlah RM15 000.

Apakah catatan yang perlu dibuat di Kunci kira-kira pada 31 Disember 2014?

[Kedah 2015]

7.19

Pada 1 Julai 2013, sebuah komputer RM6 500 telah dibeli oleh perniagaan Danial. Susut nilai komputer ialah 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Komputer tersebut telah dijual pada 1 Januari 2015. Berapakah harga jualan bagi komputer tersebut jika perniagaan memperoleh untung pelupusan sebanyak RM150?

[Kedah 2015]

7.20

Maklumat berikut dipetik daripada Perniagaan Amir mengenai mesin yang dimilikinya.


RM
Mesin (Kos)62 000
Susut nilai terkumpul18 600

Berapakah harga pelupusan mesin tersebut jika pemilik perniagaan mengalami rugi atas pelupusan berjumlah RM19 600?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015 ]

7.21

Pemilik perniagaan Wan Zack Enterprise telah membayar sewa kedai RM24 000 pada 1 Jun 2014 untuk tempoh setahun. Tempoh perakaunan perniagaan berakhir pada 31 Disember 2014.

Apakah catatan pelarasan bagi urus niaga tersebut?

[MRSM 2015 ]

7.22

Berikut adalah berkaitan dengan Akaun Gaji dalam lejar Chan Trading.

1b0b049b2cb37c39f2a9eb7954495494.png

Apakah maksud ‘Baki h/b’ pada tarikh 31 Disember 2014?

[Bhgn. Teknik & Vokasional 2015]

Suggest answer