You need to login before answering these questions


Sains (Science) K1 Percubaan SPM Kelantan 2015

e3722aba1976d57911e9a5a463d3d35a.png

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)
CAWANGAN KELANTAN


PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
2015


SAINS

KERTAS 1

Masa: Satu Jam Lima Belas MinitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Arahan:

Kertas ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.


1

Rajah 1 menunjukkan sejenis neuron.

151e1263ee1597b33883b3b5b168c48d.png

Apakah struktur X ?

2

Rajah 2 menunjukkan struktur otak manusia.

Antara bahagian berlabel A, B, C dan D, yang manakah mengawal bersin?

4d319da98fdfd0e8d7bcabe134d7fa77.png

3

Maklumat berikut menunjukkan simptorn-simptom yang disebabkan oleh berlebihan hormon P pada orang dewasa.

  • kadar metabolisme tinggi
  • peningkatan suhu badan dan denyutan jantung
  • kerengsaan

Apakah hormon P?

4

Antara berikut, manakah ciri bagi koordinasi kimia ?

5

Apakah genotip anak hasil kacukan monohibrid antara YY dan yy?

6

Rajah 3 menunjukkan rajah skema penentuan seks.

5e035eaf35eac9f9794fdd9d8f06c667.png

Apakah kemungkinan jumlah kromosom P, Q dan R?

7

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri sejenis penyakit genetik.

  • Disebabkan oleh perubahan dalam gen yang mengawal warna kulit
  • Mempunyai kulit dan rambut yang berwarna putih

Apakah penyakit itu ?

8

Antara berikut, manakah variasi selanjar?

9

Rajah 4 menunjukkan struktur atom.

68868da9a3145e17892d93959d3ca52a.png

Apakah X, Y dan Z ?

10

Rajah 5 menunjukkan suatu Jadual Berkala yang tidak lengkap.

Antara unsur A, B, C dan D, yang manakah terletak dalam kumpulan gas adi ?

0fd5b7e5f5d76990ab99222f1b6f6848.png

11

Jadual 1 menunjukkan kegunaan logam.

78482e34861142d83b988cecf8050636.png

Apakah ciri fizikal V dan W yang sesuai dengan kegunaannya dalam Jadual 1 ?

12

Antara pasangan berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

13

Maklumat di bawah menunjukkan empat proses yang melibatkan perubahan haba.

3bfbfb3980ba72a690f28f790c0fd1d3.png

Antara berikut, yang manakah merupakan proses endotermik ?

14

Logam yang manakah boleh diekstrak daripada bijihnya melalui proses elektrolisis?

15

Rajah 6 menunjukkan sel elektrolisis.

02155cc2ddd8030ef436abd16c4b4781.png

Apakah P?

16

Rajah 7 menunjukkan satu proses Q yang berlaku dalam tumbuhan hijau.

14d96409e9f2b24e2fb3b6e135c51cdc.png

Apakah proses Q ?

17

Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi sinar P.

  • Bercas positif
  • Kuasa penembusan yang rendah

Apakah sinar P?

18

Rajah 8 menunjukkan perubahan tenaga yang berlaku semasa proses penjanaan tenaga elektrik di dalam reaktor nuklear.

0559b6823e2afc56259105bbd11a1d5a.png

Apakah tenaga X dan tenaga Y ?

19

Rajah 9 menunjukkan suatu objek diletak di hadapan satu kanta cekung.

ab80c5d9f0cda83289d15ac6f557aba2.png

Antara berikut, manakah ciri bagi imej yang terbentuk?

20

Rajah 10 menunjukkan satu cahaya putih dipancarkan melalui satu prisma kaca.

be0fda149b5db59b99220174e1eed872.png

Apakah warna yang kelihatan di atas skrin putih ?

21

Antara berikut, manakah menyebabkan fenomena kebiruan langit?

22

Seorang penari memakai baju berwarna magenta dan seluar berwarna biru. Apakah warna cahaya lampu yang perlu dipancarkan supaya baju penari tersebut berwarna merah dan seluamya berwarna hitam ?

23

Maklumat berikut menunjukkan kandungan dan sifat bagi sejenis aloi.

  • merupakan campuran logam kuprum dan timah
  • bersifat keras, kukuh dan tahan kakisan

Apakah aloi itu ?

24

Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia untuk menghasilkan ammonia.

3157a9bbff40e90c0d162897a21a3516.png

Apakah gas X ?

25

Sisa perindustrian memberikan kesan negatif terhadap alam sekitar dan benda hidup. Kaedah mengawal pelupusan sisa perindustrian yang berkesan dapat mengurangkan pencemaran. Jadual 2 menunjukkan kaedah-kaedah yang digunakan dalam mengendalikan pembuangan pelbagai jenis sisa industri.

320ce25a39bc1bcff346c3d93304c2bf.png

Apakah R dan S ?

26

Seorang pelajar mendapati roti yang dibeli telah rosak seperti Rajah 11.

f9f1e505543ac332e44f7ed1e9cacbdd.png

Apakah jenis mikroorganisma yang menyebabkan perubahan pada permukaan roti tersebut?

27

Seorang tukang cuci perlu memastikan tandas pelajar berada dalam keadaan bersih. Antara faktor berikut, manakah menyebabkan tandas itu cepat kotor dan perlu di cuci setiap hari?

28

Antara berikut, manakah kaedah paling efektif untuk melindungi dari jangkitan HIV?

29

Seorang petani mendapati tanamannya yang ditanam di kawasan tanah yang kekurangan nutrien tertentu menunjukkan tanda-tanda seperti Rajah 12.

6c1889f9540944a5a9f5c5cd7bc782ee.png

Nutrien manakah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut?

30

Mikroorganisma manakah bertanggungjawab untuk menukarkan nitrat kepada gas nitrogen dalam kitar nitrogen?

31

Peningkatan sinaran ultraungu di bumi adalah berkaitan dengan peningkatan pembebasan CFC.

Antara berikut manakah bukan sumber CFC?

32

Apakah kaedah terbaik mengatasi pencemaran udara akibat penggunaan kenderaan bermotor?

33

Manakah bukan sumber utama bagi hidrokarbon?

34

Seorang surirumah mengalami masalah untuk menanggalkan kesan contengan pen dakwat kekal pada lantai mozek rumahnya.

Apakah bahan yang sesuai untuk memadamkan dakwat tersebut?

35

Rajah 13 menunjukkan proses pembuatan sabun di dalam makmal.

527d1e39d924ae3cb8557b2be6569451.png

Apakah bahan X?

36

Rajah 14 menunjukkan proses menghasilkan polimer sintetik.

0c86f99bf58f3b9294d6692bca954080.png

Apakah proses X?

37

Rajah 15 menunjukkan dua buah tin yang sama saiz. Kedua-dua tin ini diayun pada masa dan ketinggian yang sama. Tin kosong di dapati berhenti dahulu tetapi tin berisi pasir masih berayun.

36019887e3d07d04119c3a10cce241ac.png

Apakah pernyataan yang relevan bagi eksperimen itu.

38

Seorang lelaki berkayuh pada jarak 1.2 kilometer dalam masa 2 minit. Kirakan laju kayuhannya.

39

Apakah faktor yang mempengaruhi momentum objek yang bergerak?

40

Antara berikut, manakah menunjukkan aras air yang betul di dalam tiub Bernoulli?

41

Antara berikut manakah prinsip yang digunakan dalam jek hidraulik ?

42

Antara bahan berikut, manakah yang rnelambatkan pengoksidaan pada biskut?

43

Seorang guru yang bertugas di pedalaman Sarawak telah keluar ke bandar dan membeli daging untuk bekalan selama dua minggu di bulan puasa. Bagaimanakah kesegaran daging itu dapat dikekalkan?

44

Petani moden biasanya mempunyai kolam ternakan ikan, lembu dan ayam dalam kawasan ladang yang sama. Apakah jenis amalan pertanian ini ?

45

Antara berikut, manakah polimer sintetik?

46

Rajah 16 menunjukkan contoh produk yang dihasilkan daripada bahan X.

1dff8f01b04e047ba5669e72eac1df0d.png

Apakah bahan X?

47

Apakah kaedah yang terbaik untuk mencegah berlakunya pencemaran akibat daripada penggunaan pembungkus plastik ?

48

Satu gelombang dengan panjang gelombang 6 m bergerak dengan halaju 300 m s-1.

Berapakah frekuensi gelombang itu?

[ Halaju = Frekuensi × Panjang gelombang ]

49

Apakah fungsi pengayun di dalam sebuah pemancar radio?

50

Rajah 16 menunjukkan bagaimana maklumat dipancarkan antara stesen satelit Bumi dan satelit komunikasi.

8fa6f93bdfc0e8c96b5452971d98e686.png

Apakah jenis gelombang yang digunakan dalam komunikasi ini?

KERTAS SOALAN TAMAT


Suggest answer